آرام شو را برای هدیه دادن آرامش، به انسان هایی که قصد دارند در این دنیای پیچیده و پر از فراز و فرود، طعم شیرین آرامش را احساس کنند تاسیس کرده ایم.

امیدوار هستیم با دیدن تصاویر و ویدئو های این وبلاگ نا آرامی ها، خستگی ها، افسردگی ها و انرژی های منفی برای چند لحظه هم که شده شما را رها کنند و احساس خوبی به شما دست دهد،

مثل پروانه ای که با نشستن بر گل مورد انتخابش، آرام می گیرد.

 البته به لطف خالق گل برای پروانه و خالق قلب های پر از آرامش و مهربانی.


گفتنی است: فعلا برای مدتی امکان به روزرسانی منظم این وبلاگ برای ما امکان پذیر نیست و فعلا برای تمارین دوره تمهیدی از آن استفاده می شود.